Πότε η Εφορία δέχεται χάρτινες αποδείξεις
Οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία οι στρατευμένοι αλλά και οι κάτοικοι μικρών χωριών έχουν εξαιρεθεί...