Έρχονται 25.000 φορολογικοί έλεγχοι το 2019, πού θα εστιάσουν
Το 2019 θα διενεργηθούν 25.000 χιλιάδες πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες...