Φωτογραφίες: Οι πρωταγωνιστές του La Casa de Papel πριν και μετά
Μερικοί εξ αυτών, όπως η Τόκιο, άλλαξαν πολύ!