Βουλγαρία: Αύξηση 200% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας
Το μεγαλύτερο ποσοστό απορροφάται από την Τουρκία