Υπερασπίζοντας την μοναδικότητα
Ο Άγγελος Αντωνόπουλος είναι έμπειρος μπαρμπέρης αλλά και ένας σκεπτόμενος επαγγελματίας που γνωρίζει και αξιολογεί τις τάσεις και της μόδας και της αγοράς απαντά για τα κουρέματα της ομοιομορφίας