Οι αρχιτέκτονες τοπίου ζητούν την ακύρωση διατάγματος που θίγει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα
Πρόκειται για το υπ' αριθμ. 99/2018 Προεδρικό Διάταγμα - Με το διάταγμα αυτό κατακερματίζεται και υποβαθμίζεται το μοναδικό επαγγελματικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα Τοπίου, αφού οι Μελέτες Αρχιτεκτονικής Τοπίου αποδίδονται σε άλλους επαγγελματίες