Σήμερα οι Ελληνίδες κλείνουν 85 χρόνια έχοντας κατακτήσει ένα τεράστιο δικαίωμα
Ήταν 11 Φεβρουαρίου 1934