Το «άτακτο» Brexit απειλεί 6.000 θέσεις εργασίας στην Αυστρία
Η πλήρης έρευνα αναφέρεται στις πιθανές επιπτώσεις του Brexit για συνολικά 43 χώρες