ΔΕΗ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης στην τιμή του ρεύματος
Ο πρόεδρος της ΔΕΗ  Μ. Παναγιωτάκης σε συνέντευξή του λέει ότι θα φανεί τις επόμενες μέρες αν θα αυξηθεί η τιμή του ρεύματος και υποστηρίζει ότι το ρεύμα είναι φθηνότερο «απ' ό,τι παραλάβαμε»