Ο αιώνας του Περικλή
Μια ζωή σαν μυθιστόρημα, από τα χρόνια της Ελβετίας στην κορυφή της ναυτιλίας -  Οι φουρτούνες με την απαγωγή και το ήρεμο λιμάνι της Κατερίνας