Το σύγχρονο «αντίδοτο» για τον χρόνιο πόνο
Με ποιο τρόπο μπορεί να ξεπεραστεί το σύνδρομο αποτυχημένης επέμβασης στην σπονδυλική στήλη