Περικλής Παναγόπουλος: Μια ζωή σαν μυθιστόρημα
Ο αιώνας του Περικλή: Από τα χρόνια της Ελβετίας στην κορυφή της ναυτιλίας -  Οι φουρτούνες με την απαγωγή και το ήρεμο λιμάνι της Κατερίνας