Δύο εκατομμύρια θάνατοι το χρόνο εξαιτίας αδυναμίας για αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού
Έως το 2030 περίπου 14,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν νεφρική νόσο τελικού σταδίου...