Διημερίδα για την Οξεία Νεφρική Βλάβη στο Μουσείο Μπενάκη
Το Νεφρολογικό Τμήμα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών και το Ινστιτούτο Μελέτης, Έρευνας, Εκπαίδευσης και Θεραπείας...