Πώς οι κουρτίνες στα νοσοκομεία απειλούν την υγεία των ασθενών
Οι κουρτίνες, που χωρίζουν τις κλίνες των ασθενών σε πολλά νοσοκομεία, υποτίθεται ότι προστατεύουν την ιδιωτικότητα...