Πού κρύβονται τα περισσότερα μικρόβια στα εξωτικά ταξίδια
Μια νέα γερμανική έρευνα έδειξε ότι όσοι κάνουν εξωτικά ταξίδια, κυρίως στην Ασία και...