Όσοι σηκώνουν γρήγορα βάρη τείνουν να ζουν περισσότερο
Οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη μυϊκη ισχύ και δύναται να σηκώσουν γρήγορα τα βάρη...