Τα βρώμικα χέρια των γιατρών τροφοδοτούν τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
Η καλή υγιεινή των χεριών είναι καίριας σημασίας για την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, που σύμφωνα με μελέτη ένας στους 25 ασθενείς προσβάλλεται από αυτές κατά τη νοσηλεία του