«Η κατάσταση στα κέντρα προσφύγων της Ελλάδας χρήζει βελτίωσης»
«Ορθό» και «μέχρι σήμερα επιτυχημένο» βήμα χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της...