Στα επίπεδα του 2005 η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου
Στα επίπεδα του 2005 έχει υποχωρήσει η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου όχι όμως και το περιθώριο...