Το μητρικό γάλα μειώνει τον κίνδυνο παιδικής παχυσαρκίας
Η διαφορά στη σύσταση του μητρικού γάλακτος στις γυναίκες με φυσιολογικό ή πλεονάζον βάρος αναδεικνύει νέες προοπτικές για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας