«Η αγορά ανταποκρίθηκε ομαλότατα στην αύξηση του κατώτατου μισθού»
«Από όλα τα στοιχεία προκύπτει πως η αγορά κατάφερε και ανταποκρίθηκε ομαλότατα στην αύξηση του κατώτατου μισθού...