Σοβιετικός σχεδιασμός και άλλα παραμύθια
Περισσότερο από τέσσερα χρόνια στην ηγεσία της χώρας ξόδεψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης για να φτιάξει ένα σχέδιο λειτουργίας της αναπτυξιακής τράπεζας, μιας τράπεζας που, σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς του ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέβηκε στην εξουσία, θα ήταν απαραίτητη για να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις.