Απρόσμενα αποτελέσματα σε νέα ευρωπαϊκή έρευνα για τον διαλογισμό
Γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, τα οφέλη του για την ψυχική υγεία και ισορροπία αναγνωρίζονται και γίνονται αποδεκτά...