Όλη η ρύθμιση για τους συνεπείς οφειλέτες και τους δεσμευμένους λογαριασμούς
Την αποδέσμεση από τον λογαριασμό του οφειλέτη ποσού που ισοδυναμεί από 3 έως 4,5 φορές επί του ποσού...