Πρωτογενές πλεόνασμα 1,461 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,461 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το τετράμηνο...