Στη 18η θέση από τις 28 η Ελλάδα στο δείκτη βιωσιμότητας Future Proofing Healthcare
Η αξιοποίηση δεδομένων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη σταθερών, ορθολογικά τεκμηριωμένων...