Η Αυστρία απαγόρευσε με νόμο τη μαντίλα στα σχολεία
Ο νόμος αναφέρεται σε «κάθε ένδυμα επηρεασμένο από την ιδεολογία ή τη θρησκεία που καλύπτει την κεφαλή», αλλά στόχος είναι η ισλαμική μαντίλα