Το συμπλήρωμα διατροφής που θωρακίζει την καρδιά
Σχετίζεται με 15% μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού επεισοδίου συνολικά και 9-12% μικρότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιαγγειακού θανάτου