Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εκδόσεων: Η Ελλάδα στις χώρες που περιορίζουν την ελευθερία του Τύπου
Ομιλήτές του συνεδρίου υπογράμμισαν πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει όταν οι πολιτικοί αμφισβητούν συνεχώς τα media και πώς αυτό βλάπτει τη δημοκρατία