Δραματική προειδοποίηση για τις μεγάλες επιδημίες θανατηφόρων ασθενειών
Ο κόσμος εισέρχεται σε μια «νέα φάση» στην οποία οι μεγάλες επιδημίες θανατηφόρων ασθενειών...