Την επανεξέταση του μηχανισμού του clawback ζητεί ο ΣΦΕΕ
Την επανεξέταση του μηχανισμού του clawback ζητεί ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ)...