Πανελλαδικές: Οι απαντήσεις σε Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών - Βατή η Ιστορία
Από όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης τα θέματα της Ιστορίας - Εφικτό το άριστα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές