Μια σκυλίτσα – δασκάλα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
Η «δασκάλα» με τις τέσσερις πατούσες και τα κρεμαστά αυτιά βοηθά παιδιά που έχουν ΔΕΠΥ, χαμηλή αυτοπεποίθηση, και παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες