Μέχρι το 2040, το 60% του κρέατος που θα τρώμε δεν θα προέρχεται από ζώα
Έκθεση εμπειρογνωμόνων επισημαίνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συμβατικής παραγωγής κρέατος – Οι εμπειρογνώμονες διαπιστώνουν ότι θα υπάρξει μεγάλη αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες