Η εξέταση που εντοπίζει 30 διαφορετικούς καρκίνους
Η PET/CT με την σκιαγραφική ουσία 68Ga-FAPI εντοπίζει μια ευρεία ποικιλία όγκων με υψηλή ευκρίνεια, ανοίγοντας τον δρόμο για καλύτερη ταξινόμηση άρα και πιο εύστοχης αντιμετώπισής τους