ΟΛΠ: Υπεγράφη η νέα συλλογική σύμβαση με το Σωματείο των Εργατών
Η διάρκεια της νέας σύμβασης είναι τριετής - Πλέον έχουν  υπογραφεί Συλλογικές Συμβάσεις με όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της ΟΛΠ Α.Ε αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας