Θέλετε να ευχαριστείτε πάντα τους άλλους; Κακό δικό σας!
Σημαντικά αρνητικές επιδράσεις για τον εαυτό σας μπορεί να έχει η διαρκής προσπάθεια να ικανοποιήσετε τους γύρω σας