Ο χωρισμός πονάει και τα ψάρια, υποστηρίζουν ερευνητές
Είναι ένα μικρό ψάρι, αλλά με μεγάλη καρδιά: μερικές φορές αισθάνεται τον πόνο του αποχωρισμού...