Ένταξη της Κρήτης στο μεταφορικό ισοδύναμο
Οι επιχειρήσεις της Κρήτης είναι πλέον επιλέξιμες για χρηματοδότηση του μεταφορικού κόστους ύστερα από την ένταξη του νησιού στις ευνοϊκές διατάξεις.