Υπουργείο Εργασίας: 33 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του επιδόματος στέγασης Ιουνίου
Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 33 εκατ. ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου...