«Σημαντική πρόοδος στην εμβάθυνση της Ευρωζώνης όσο ποτέ άλλοτε»
Τη σημαντική πρόοδο αναφορικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης «όσο ποτέ άλλοτε μέχρι σήμερα» διαπιστώνει...