Οι γλάροι της Αυστραλίας και ο κίνδυνος των σούπερ-βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά
Σούπερ-βακτήρια, ανθεκτικά στα αντιβιοτικά, μεταφέρουν οι γλάροι της Αυστραλίας...