Το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης ξαναγεννιέται…
Το φυσικό αντικείμενο του έργου που ξεκίνησε από το 2000 περιλαμβάνει κυρίως εργασίες αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου αλλά του οπίσθιου τοίχου της δυτικής στοάς