Νέοι σκελετοί στα ντουλάπια της Folli Follie με τις λογιστικές του 2017
Οι ορκωτοί της PwC επιβεβαιώνουν ότι έχει γίνει «μαγείρεμα» των οικονομικών στοιχείων και στη μητρική εταιρεία, αλλά και άλλες θυγατρικές του ομίλου FFG