«Μαζί στο ταξίδι της μητρότητας»
H Mustela® στηρίζει το έργο της ΑμΚΕ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ για την προαγωγή της υγείας της νέας μητέρας & της οικογένειας