Ελληνικό: Άλλες δύο συνεδριάσεις για την τελική επεξεργασία των ΚΥΑ
Επίκεινται άλλες 2 συνεδριάσεις μετά τις 15 Αυγούστου για την τελική επεξεργασία των ΚΥΑ...