Ο Turk Stream παρακάμπτει την Ελλάδα
Η κατασκευή του πρώτου τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου, που θα αποτελέσει τη συνέχεια...