Οδηγίες της Περιφέρειας Αττικής για την προστασία των πολιτών από τον καπνό της πυρκαγιάς
Οδηγίες για την προστασία των πολιτών από τον καπνό λόγω της πυρκαγιάς στα Ψαχνά Ευβοίας...