Πολιτική Προστασία: Εκδηλώθηκαν 56 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο
Ενεργοποιήθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus για τη χαρτογράφηση των καταστροφών στην Εύβοια